Module FLXA21

Module FLXA21

Thông số kỹ thuật Yokogawa FLXA21

■ Measurement
Object/Sensor
Type
• pH/Oxidation-reduction Potential (pH/ORP) (analog
sensor)
• Conductivity (SC)
• Inductive Conductivity (ISC)
• Dissolved Oxygen (DO)
• pH/Oxidation-reduction Potential (pH/ORP) (digital
sensor)
Note: The
available
measurement
object
depends
on a
sensor
module
installed
on the analyzer.
■ Analyzer
Structure
Module structure
● Composition
of Analyzer
One (1) Housing assembly
One (1) or two (2) Sensor modules
● Combination
of Sensor
Module
when
two
modules
are installed
Combinations of two same sensor modules are
available;
pH/ORP
and pH/ORP
(analog sensor)
SC and SC
DO and DO
2.
Measurement
2-1. pH/Oxidation-reduction
Potential
(pH/ORP)
with analog
sensors
■ Input Specification
Dual high impedance input (≥10
12
Ω)
■ Input Range
pH:
-2 to 16 pH (with option /K: 0 to 14 pH)
ORP: -1500 to 1500 mV
rH:
0 to 100 rH
Temperature:
Pt1000: -30 to 140 ºC
Pt100: -30 to 140 ºC
6.8k: -30 to 140 ºC
PTC10k: -30 to 140 ºC
NTC 8k55: -10 to 120 ºC
3k Balco: -30 to 140 ºC
PTC500: -30 to 140 ºC
■ Output
Range
pH:
min. span 1 pH
max. span 20 pH
ORP: min. span 100 mV
max. span 3000 mV
rH:
min. span 2 rH
max. span 100 rH
Temperature: min. span 25 ºC
max. span 170 ºC

SC Module FLXA21 2-WIRE ANALYZER

yokogawa FLXA21 | đại lý FLXA21 | nhà phân phối FLXA21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *