Đại lý ZR22A-100-A-A

Đại lý ZR22A-100-A-A

Thông số kỹ thuật Yokogawa ZR22A-100-A-A

ZR22A-015-A-A, ZR22A-040-A-A
ZR22A-070-A-A, ZR22A-100-A-A
ZR22A-150-A-A, ZR22A-200-A-A
ZR22A-250-A-A, ZR22A-300-A-A
ZR22A-015-N-A

Model and Suffix Codes

Yokogawa Heater Assembly ZR22A-100-A-A for ZR22

ZR22A Heater Assembly

 

Model

Suffix code Option code  

Description

ZR22A – – – – – – – – – – Heater Assembly for ZR22
Length

(*1)

-015

-040

-070

-100

-150

-200

– – – – – –

– – – –

– – – –

– – – –

0.15 m

0.4 m

0.7 m

1 m

1.5 m

2 m

Jig for change -A

-N

– – – – – – with Jig   (*2)

None

-A – – – – Always -A

*1 Suffix code of length should be selected as same as ZR22S installed.
*2 Jig part no. is K9470BX to order as a parts after purchase.

(Note) The heater is made of ceramic, do not drop or subject it to pressure stress. Yokogawa shall not guarantee the heater assembly after its replacement.

ZR202A Heater Assembly

 

Model

Suffix code Option code  

Description

ZR202A – – – – – – – – – – Heater Assembly for ZR202
Length

(*1)

-040

-070

-100

-150

-200

– – – – – –

– – – –

0.4 m

0.7 m

1 m

1.5 m

2 m

Jig for change -A

-N

– – – – – – with Jig  (*2)

None

-A – – – – Always -A

*1 Suffix code of length should be selected as same as ZR202S installed.

*2 Jig part no. is K9470BX to order as a parts after purchase.
nhà phân phối ZR22A-100-A-A | đại lý phân phối ZR22A-100-A-A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *