Cảm biến DO30G-NN-50-05-PN

Cảm biến DO30G-NN-50-05-PN

Thông số kỹ thuật Yokogawa DO30G-NN-50-05-PN
Yokogawa Dissolved Oxygen Sensor DO30G-NN-50-05-PN

Measuring : Dissolved Oxygen
Measuring Principle : Galvanic cell method
Measuring Range
– Minimum : 0-2.5 ppm
– Maximum : 0 to 20 ppm
Liquid operating conditions
– Temperature : 0 to 40ºC
– Pressure : atmosphere
– Flow velocity : Minimum 5 cm/sec
Response time : < 60 sec

Sensor
Temperature compensation sensor: Pt1000
Wetted part materials : Hard PVC
Fluorinated polymer (FEP)
Stainless steel (SUS304)
Nitrile rubber
Soft PVC
Polycarbonate
Membrane : 25 or 50 μm

DO402G-1-1-E/PM/SCT/ANSI, DO402G-1-2-E/PM/SCT/ANSI, DO402G-1-5-E/PM/SCT/ANSI
DO402G-1-1-E/U/SCT/ANSI, DO402G-1-2-E/U/SCT/ANSI, DO402G-1-5-E/U/SCT/ANSI
DO402G-1-1-E/SCT/ANSI, DO402G-1-2-E/SCT/ANSI, DO402G-1-5-E/SCT/ANSI

DO30G-NN-50-03-PN, DO30G-NN-50-05-PN, DO30G-NN-50-10-PN, DO30G-NN-50-15-PN, DO30G-NN-50-20-PN
DO30G-NN-50-03-FK, DO30G-NN-50-05-FK, DO30G-NN-50-10-FK, DO30G-NN-50-15-FK, DO30G-NN-50-20-FK
DO402G-1-1-E, DO402G-1-2-E, DO402G-1-5-E

đại lý DO30G-NN-50-05-PN | nhà phân phối DO30G-NN-50-05-PN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *